Cursusregels voor beeldhouwen op dinsdagavond
Een routebeschrijving naar het atelier is te vinden via www.beeldenvansteen.nl/buitenatelier.html. Auto's kunnen voor het hek geparkeerd worden langs het ponyveld.

Het is de bedoeling dat de cursus voor aanvang van de lessen betaald is.

De les begint om 18.30 uur. Leerlingen zijn welkom vanaf 10 minuten voor de les. We gaan om 21 uur opruimen, de les is dan afgelopen. Iedereen draagt zorg voor het slijpen en schoonmaken van gebruikt gereedschap.

Het lesrooster incl. presentielijst is te zien via het cursusrooster op de website. Als je verhinderd bent, is het de bedoeling dat je je tijdig afmeldt; 24 uur van tevoren is wenselijk, 12 uur van tevoren is nodig, anders wordt de les gewoon meegerekend. Je kan een afgemelde les in overleg inhalen binnen de cursusperiode op een andere dag.

Bij het beeldhouwen is het belangrijk veilig te werken. Zorg dat anderen geen last hebben van rondspattend steen en dat je zelf een veiligheidsbril draagt, zeker als je met een hamer en beitel werkt.

Ik ga ervan uit dat iedereen zorg draagt voor een prettige creatieve omgeving. Als een cursist in strijd met dit uitgangspunt handelt, zal ik die persoon duidelijk hierop aanspreken. Wanneer sprake is van aanhoudend wangedrag, hou ik het recht een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van het cursusgeld.

De cursist dient na het beeindigen van de cursus zorg te dragen voor het verwijderen van zijn of haar beeld. Deze worden vier weken na het beeindigen van de cursus verwijderd zonder toestemming vooraf.

Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cursisten.

Ik zal als leraar zo goed mogelijk het creatieve proces begeleiden. Ik kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het uiteindelijke creatieve resultaat.


Mirjam de Nijs
Amsterdam